A3016 YUME NISHIKI 1KG v2

JFC YUME NISHIKI RICE (SHORT GRAIN)

Item Code: A3016
Size: 12/1KG