JFC YUMENISHIKI (KOSHIHIKARI)

Item Code: A3014
Size: 1/10KG