a1017 nishiki reis musenmai 20kg v2

NISHIKI RICE MUSENMAI (MEDIUM GRAIN)

Item Code: A1017
Size: 1/20KG