a1024 nishiki reis musenmai 1kg v2

NISHIKI RICE MUSENMAI (MEDIUM GRAIN)

Item Code: A1024
Size: 12/1KG