Ajinomoto Wafu Wakadori Karaage

Item Code: S3041
Size: 10/600g