JFC:s Globalt nätverk

JFC Europe Group är ett dotterbolag till JFC International Inc. i USA. Tack vare JFC Inc:s världsledande handel, distributionskraft och utmärkta kundsupport kan JFC Europe Group tillhandahålla kvalitetshandel och utmärkt service från ett världsomspännande nätverk till våra europeiska kunder.